Full courses: Full course include video Lecture, online material and Test & Solution. You can prepare with the help of mobile, PC or Laptop. All the full courses are designed and made by experts. TET-1: CLICK HERE TET-2 (Part-1): CLICK HERE TET-2 (Language): CLICK HERE TET-2 (math/science): CLICK HERE TET-2 (Social Science): CLICK HERE GPSC: CLICK HERE TALATI: CLICK HERE Conductor: CLICK HERE SBI clerk/PO: CLICK HERE IBPS clerk: CLICK HERE IBPS PO: CLICK HERE SSC (Staff Selection Commission): CLICK HERE CCC: CLICK HERE PSI: CLICK HERE Constable: CLICK HERE Daily Test Courses: HTAT (Primary): CLICK HERE HTAT (Secondary): CLICK HERE TAT: CLICK HERE UPSC : CLICK HERE IBPS : CLICK HERE GPSC : CLICK HERE Gujcet : CLICK HERE JEE : CLICK HERE

:~>દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો :~>ગઇ કાલ કૅન્સલ થયેલો ચેક છે, આવતીકાલ પ્રૉમિસરી નોટ છે, આજ એ રોકડ છે. એને શાણપણથી વાપરો..-કે.લિયોન્સ :~>પ્રશ્નોનો ઉકેલ એ જિંદગી નથી પણ વાસ્તવિકતાનો અનુભવ એ જિંદગી છે..-સોરેન કિર્કગાર્ડ :~>જ્યારે કેક કરતાં મીણબત્તીનો ખર્ચો વધારે આવે ત્યારે સમજવું કે વૃધ્ધ થતાં જાવ છો..-એડગર શોફ :~>એક માણસ સ્મિત અને સ્મિત અને સ્મિત આપ્યા જ કરે છતાંય એ ખલનાયક હોઇ શકે છે..-શેક્સપિયર :~>ઇશ્વરમાં માનવું અશક્ય છે-અને ન માનવું એ વિચિત્ર છે..-વૉલ્તેર :~>આપણને ત્રણ પ્રકારના મિત્રો હોય છે : આપણને પ્રેમ કરનારા, આપણા તરફ ઉદેસીન રહેનારા અને આપણને ધિક્કારનારા..-શેમફોર્ટ :~>જીવનને ગદ્ય તરીકે નહીં, પણ કાવ્ય તરીકે જોવું જોઇએ..-રજનીશ :~>જીવનને બદલવાની જરૂર નથી, જરૂર છે કેવળ આપણો અભિગમ બદલવાની..-સ્વામી રામ :~>માનવી તું સ્મિત અને આંસુ વચ્ચેનું લોલક !..-બાયરન :~>ચુંબન એ કાનને બદલે હોઠને કહેવાયેલું રહસ્ય છે..-એડમન્ડ રોસ્ટેન્ડ :~>ભવિષ્ય એ દર્પણ છે - એમાં કોઇ કાચ હોતો નથી..-ઝેવિયર ફોર્નેર્ટ :~>પૈસો એ આબેહૂબ 'સેક્સ' જેવો છે : ન હોય ત્યારે એનો જ વિચાર કરીએ છીએ અને હોય છે ત્યારે બીજા કશાકનો..-જેમ્સ બાલ્ડવિન :~>શ્રીમંત હોવું ને અભિમાની ન હોવું એ સહેલું છે, ગરીબ હોવું ને બડબડાટ વિના રહેવું મુશ્કેલ છે..-કૉન્ફ્યૂશિયસ :~>માણસજાત ધર્મને માટે ઝૂઝશે, ઝઝૂમશે, લડશે, લખશે, મરશે, કંઇ પણ કરશે પણ એને માટે જીવશે નહીં..-ચાર્લ્સ કોલ્ટન :~>માણસને સંગાથ જોઇએ છે, પછી ભલેને એ એક બળતી મીણબત્તી હોય !..-લિસ્ટનબર્ગ :~>એક નાનકડા ફૂલનું સર્જન કરવું એ યુગોનો પરિશ્રમ..-બ્લેઇક :~>માણસે આપણને નાગરિક બનાવ્યા, એ પહેલાં મહાન પ્રકૃતિએ આપણને માણસ બનાવ્યા હતા..-જેમ્સ રસેલ લોવેલ :~>આપણે - સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે પ્રથમ પ્રશ્ન ભણવાનો નથી પણ ભણેલું ભૂલવાનો છે..-ગ્લોરિયા સ્ટેઇનામ :~>એક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવો એનો અર્થ એટલો જ કે એ વ્યક્તિ સાથે વૃદ્ધ થવા માટે સંમત થવું..-આલ્બેર કામૂ :~>બાળકોને વસ્તુઓ નહીં વહાલ જોઇએ છે..-એચ.જૅનસનબ્રાઉન :~>જેને પેદા કરતાં આવડે એને જ ખરચતાં આવડે છે..-સ્વામી આનંદ :~>મારી જ પાસે છે, મારી જ નિયતિની ચાવી..-ઇલેની મૅ સવેલ :~>રાજા હોય કે રંક હોય - સૌથી નસીબદાર માણસ એ છે કે જેને પોતાનું કલ્યાણમય ઘર હોય..-ગ્યૂઇથે :~>સતત રજા ભોગવવી એ નરક માટેની સારી અને ખપ આવે એવી વ્યાખ્યા છે..-બર્નાર્ડ શૉ :~>મારો દીકરો ત્યાં સુધી જ દીકરો છે જ્યાં સુધી એની પત્ની નથી આવી, પણ મારી દીકરી એ આખી જિંદગી મારી દીકરી જ છે..-થોમસ પુલર :~>ખુશામત કરવી સહેલી છે, પ્રશંસા કરવી મુશ્કેલ છે..-જ્યાં રિયટેર :~>જીવન અનુભવોની પરંપરા છે..-હેન્રી ફોર્ડ :~>જે માણસમાં પોતામાં સંગીત ન હોય કે જેના પર સંગીતનો પ્રભાવ ન હોય એ માણસનો ભરોસો કદીયે કરતા નહીં..-શેક્સપિયર :~>જે ભીતરથી ખૂબ ઉદાસ હોય છે એ જ ખૂબ હસે છે..-જ્યાં રિયર :~>પ્રત્યેક માણસે કમસે કમ પોતાનો એક દિવસ તો પોતા માટે ચોરી લેવો જોઇએ..-માયા એન્જેલુ :~>ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :~>જે મનુષ્યો ઓછું વિચારે છે, તેઓ ઘણું બોલે છે, પણ જેઓ બરાબર વિચારે છે તેઓ ઓછું બોલે છે..-મોન્તેસ્ક :~>જે દોષો આપણે બીજામાં જોઇએ છીએ એ આપણામાં નથી એ જોવું જોઇએ..-મીનેન્ડર :~>જીવવામાં જ જિંદગી છે. એને હંમેશા ચોળીને ચૂંથ્યા કરવામાં નહીં. :~>લગ્ન પહેલાં મારી પાસે બાળઉછેર વિશે છ નિયમો હતા, હવે મારી પાસે છ બાળકો છે અને એક પણ નિયમ નથી..-જોન વિલ્મોટ :~>ગરીબને મદદ કરવાનો ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે આપણે ગરીબ ન રહેવું..-લેઇંગ હેન્કોક :~>પ્રાર્થના ઇશ્વરને બદલતી નથી, પણ જે પ્રાર્થે છે એ માણસને બદલે છે..-સોરેન કિર્કેગાર્ડ :~>હે પ્રભુ ! હું જીવું ત્યાં સુધી મને કામ આપ અને મારું કાર્ય પૂરુ થાય ત્યાં સુધી જીવન..-વિનિફ્રેડ હૉલ્ટબી

પરીપત્રો

પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૩૩૭૬-ક૧૬/૦૪/૨૦૧૫વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા વર્ગ બાબત (એસએસએ)


પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૩૦૮૪-ક૧૬/૦૪/૨૦૧૫વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઈન્ટરનેટની સુવિધાઓ પુરી પાડવા બાબત.


પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૩૦૯૯-ક૧૬/૦૪/૨૦૧૫વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ આયોજન હેઠળ નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા વર્ગ બાબત (એસએસએ)


પીઆરઈ/૧૪૦૯/સીસી/૧૪૨/ક


૨૫/૦૩/૨૦૧૫જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિમાં ફરજ બજાવતા કેળવણી નિરિક્ષકોને પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ ગુજરાત શિક્ષણ સેવા વર્ગ-૨(બઢતીનું) મંજૂર કરવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૪/૩૫૯૨૨૭/ક 

૧૭/૦૩/૨૦૧૫


પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકોની ઓન-લાઈન સિસ્ટમથી બદલી કરવા બાબત.


પીઆરઈ/1215/2102/ક21/01/201530મી જાન્યુઆરી 2015ના રોજ મહાત્મા ગાંધી નિર્વાણ દિને ચિત્ર સ્પર્ધા રાખવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૨/૨૦૧૪/૮૮૭૬૯૯/ક૨૯/૧૨/૨૦૧૪ગુણોત્સવ-૫ ના કાર્યક્ર્મના પરીણામોની સમિક્ષા કરવા સમિતિની રચના કરવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૩/૬૩૯૦૭૭/ક૦૨/૧૨/૨૦૧૪પ્રાથમિક શિક્ષકોને પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવાની વિસંગતતાઓ દૂર કરવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૪/સી.ફા/૧૦/ક૦૨/૧૨/૨૦૧૪ભારત સરકાર દ્વારા બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ માટે આર.ટી.ઈ. એક્ટ-૨૦૦૯ અને તે હેઠળના નિયમો-૨૦૧૨ના અંતર્ગત અનિયમિતતાઓ સંદર્ભે દંડ્કીય જોગવાઈ કરવા બાબત


પીઆરઈ/૧૧૯૯/ઈએમ/૧૦૭૩/ક૦૨/૧૨/૨૦૧૪પ્રાથમિક શાળાઓના સ્ત્રી વિધ્યાસહાયકોને પ્રસુતિની રજા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૪/૨૯૦૬/ક૧૩/૧૧/૨૦૧૪ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધો. ૬ થી ૮)માં વિધ્યાસહાયકની ભરતી બાબત.


પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૪૦૭૦૬૨-ક૨૯/૧૦/૨૦૧૪શિક્ષણ ક્ષેત્રની ગુણવત્તા સુધારવા માટે યોજનાઓ અમલમાં મુકવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૩૧૪૬૬૯/ક૨૧/૧૦/૨૦૧૪જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત.


પીઆરી/૧૦૨૦૧૪/૧૩૦૪/ક૨૫/૦૯/૨૦૧૪વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર અન્વયે ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા તથા માધ્યમિક શાળાના વિધ્યાર્થીઓને સાયકલ સહાય.


પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૧૧૩૨-ક૨૩/૯/૨૦૧૪વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં CAL(કોમ્પ્યુટર એડેડ લર્નીંગ) લેબ વિકસાવવા બાબતે ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રની જોગવાઈને વહીવટી મંજૂરી બાબત.


પીઆરઈ-૧૪૨૦૧૪-૧૧૩૨-ક૨૩/૯/૨૦૧૪વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં CAL(કોમ્પ્યુટર એડેડ લર્નીંગ) લેબ વિકસાવવા બાબતે ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રની જોગવાઈને વહીવટી મંજૂરી બાબત.


પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૪/૬૬૪૭૬૨/ક૨૩/૦૯/૨૦૧૪પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ-૧ થી ૫)માં વિધ્યાસહાયકની ભરતી બાબત .


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૩૧૪૬૬૯/ક૧૦/૦૯/૨૦૧૪જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષણ તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત...


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૩૧૪૬૬૯/ક૨૧/૧૦/૨૦૧૪જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૪૧૪/૨૧૧૮/ક૧૩/૦૮/૨૦૧૪તા ૧ થી ૫ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં જ્ઞાન સપ્તાહ ઉજવવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪/૧૧૬૫/ક


૧૩/૦૮/૨૦૧૪


વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવી આઈ સી ટી કોમ્યુનીટી મોબીલાઈજેશન (SSA) બાબત.


પીઆરઈ/૧૪૧૪/૧૨૨૨/ક


૧૧/૦૮/૨૦૧૪


રાજ્ય તાલુકા જીલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ પ્રાથમિક/ખાનગી/માધ્યમિક શિક્ષકોને એવોર્ડ આપવા બાબત.


 પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪/૧૧૬૬/ક


૧૧/૦૮/૨૦૧૪


વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રજ્ઞા વર્ગ બાબત (એસએસએ).પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪/૧૧૬૪/ક


૧૧/૦૮/૨૦૧૪


વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં પુસ્તકાલય સજ્જ્ત્તા બાબત (SSA).


પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪/ન.બા-૧૧૧૮/ક૦૮/૦૮/૨૦૧૪આદિજાતી વિસ્તારમાં નવી સરકારી મોડેલ ડે સ્કૂલ (અપર પ્રાયમરી/માધ્યમિક/ઉ.મા. નવા મકાન બાંધકામ માટે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ફેરફાર કરેલ પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪-૧૧૬૧/ક૦૮/૦૮/૨૦૧૪વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર અન્વ્યે આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વ્યે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઈન્ટરનેટની સુવિધાઓ પુરી પાડવા બાબત.પીઆરઈ/૧૪૨૦૧૪-૧૧૬૮/ક


૦૮/૦૮/૨૦૧૪


વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં આયોજન વર્ષની નવી બાબત અન્વ્યે પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવી રેસિડેન્સીયલ હોસ્ટેલની સુવિધા કે.જી.બી.વી. (SSA) બાબત.


પીઆરઈ/૧૧૧૪/૩૦૬૯૩૨/ક


૦૭/૦૮/૨૦૧૪


શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક યોજના તાલુકા, જીલ્લા અને રાજ્ય ક્ક્ષાએ પારિતોષિક આપવા બાબત.પીઆરઈ/૧૧-૨૦૧૨/૬૨૧૦૬૫/ક


૦૨/૦૮/૨૦૧૪


ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.PRE-112011-149-K


૨૩/૦૬/૨૦૧૪


Providing Free Transport facility to children in Elementary schools


પીઆરઈ/૧૧-૨૦૧૨/૬૨૧૦૬૫/ક


૦૫/૦૭/૨૦૧૪


ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૪/૩૫૭૨૨૭/ક૩૦/૦૬/૨૦૧૪પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકોની ઓન-લાઈન સિસ્ટમથી બદલી કરવા બાબત.પીઆરઈ/૧૪૧૪/૪૦૩/ક૨૩/૦૬/૨૦૧૪આરટીઈ એક્ટ નીચે સ્થાનિક સત્તામંડળ/પંચાયતરાજ/સંસ્થાઓ (PRIs) ની ફરજોનું આકલન (Activity Mapping) જાહેર કરવા બાબત.પીઆરઈ-૧૧૧૨-જીઓઆઈ-૨૯-ક૧૫/૦૫/૨૦૧૪બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯, હેઠળ સ્થાનિક સત્તામંડળ જાહેર કરવા બાબત.પીઆરઈ/૧૪૧૦/૩૦૪/ક૦૩/૦૩/૨૦૧૪ગુજરાત મોડેલ ડે સ્કુલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ૫૦ નવી શાળાઓ શરૂ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૫૨૦૩૬/ક૧૯/૦૨/૨૦૧૪પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ફરજ બજાવતા અને તાલીમી લાયકાત (સ્નાતક/પીટીસી અથવા સ્નાતક/બી.એડ.) ધરાવતા વિધ્યાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધોરણ-૬ થી ૮) માં સમાવવા બાબત.પીઆરઈ/૧૧-૨૦૧૨/૬૨૧૦૬૫/ક૧૮/૦૨/૨૦૧૪ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.પીઆરઈ/૧૨/૨૦૧૪/૪૦૭૯૬/ક૦૭/૦૨/૨૦૧૪પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએ બજાવવાની ફરજો અને અનુસરવાની આચારસંહિતા...પીઆરઈ/૧૧૧૦/૨૨૩/ક૨૧/૦૧/૨૦૧૪શિક્ષકોની વધારે ઘટ ધરાવતા તાલુકાઓની પ્રાથમિક શાળાઓ (ધોરણ-૧ થી ૫) માં વિધ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત.પીઆરઈ/૧૦૨૦૧૦/૨૦૦૭/ક૦૬/૦૧/૨૦૧૪પ્રાથમિક શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો પાસેથી રાષ્ટ્રીય હિત માટે જરુરી હોય તે સિવાયની બિન શૈક્ષણિક કામગીરી નહી લેવા બાબતપીઆરઈ-૧૧૧૩/૩૯૨૩/ક૨૬/૧૨/૨૦૧૩તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની વહીવટી ફરજો અને જવાબદારીઓ બાબતપીઆરઇ–૧૪૧૪–૪૧૯૧-ક૨૧/૧૧/૨૦૧૩રાજ્યની તમામ શાળામાં ધોરણ 1 થી 8 માં અભ્યાસ કરતા બાળકના યુનિક આઇ.ડી. નંબરનો શૈક્ષણિક દસ્તાવેજમાં ફરજીયાત નોંધવ કે ઉલ્લેખ કરવા બાબતપીઆરઈ-૧૨૧૩-૪૪૨-ક૧૫/૦૫/૨૦૧૩રાજ્યના વિધ્યાર્થીઓને શિષ્યર્વૂતિની રકમની ચૂકવણી રોકડના બદલે ચેકથી કરવા બાબત.પીઆરઈ-૧૧-૨૦૧૨-૩૧૪૭૭૬-ક૦૭/૦૯/૨૦૧૩ઉચ્ચ પ્રાથમમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષક/ વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.પીઆરઈ-૧૨૨૦૧૩-૩૦૩૬૯૪-ક૩૧/૮/૨૦૧૩મહાનગરપાલિકાઓના વિસ્તારમાં સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળની કામગીરીના અમલીકરણ માટે મહાનગરપાલિકા ક્ક્ષાએ કારોબારી સમિતિની રચના કરવા બાબતપીઆરઈ/૧૪૨૦૧૧/૩/ક૨૯/૮/૨૦૧૩વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માટે આયોજન હેઠળની નવી બાબતની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી વર્ગ-૨ ની નવી જગાઓ મંજુર કરવા બાબતપીઆરઈ-૧૧૧૧-૨૮૩૪-ક,(ભાગ-૨)૨૦/૦૬/૨૦૧૩પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટી (HTAT).પીઆરઈ-૧૧૧૨-જીઓઆઈ-૨૯-ક૦૧/૦૨/૨૦૧૩બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯,હેઠળ સ્થાનિક સત્તામંડળ જાહેર કરવા બાબત.પીઆરઈ-૧૧૨૦૧૨-૫૫૨૨૩૧-ક૦૨/૦૨/૨૦૧૩પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જ્ગ્યાઓ ભરવા વિધ્યાસહાયક યોજના-ઉપલી વય મર્યાદા બાબતપીઆરઈ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક૦૬/૦૬/૨૦૧૩પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની શિક્ષક યોગ્યતા કસોટીપીઆરઈ-૧૧૧૨-જીઓઆઈ-૨૯-ક૩૦/૦૪/૨૦૧૩બાળકોને મફત ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૯ હેઠળ સ્થાનિક સત્તા હેઠળ ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર જાહેર કરવા બાબત.પીઆરઇ/૧૨૦૨/૭૫૭/ક૦૮/૦૫/૨૦૧૩પ્રાથમિક શિક્ષણમાં કન્યા શિક્ષણને પ્રોત્સાહનની વિધ્યાલક્ષી યોજનાક્રમાંક-પીઆરઈ-૧૨૨૦૧૨-૬૯૫૪૪૫-ક૨૧/૦૩/૨૦૧૩


રાજ્ય સલાહકાર પરિષદની રચના કરવા બાબત.


પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૨/૫૫૨૨૩૧/ક


૦૨/૦૧/૨૦૧૩


પ્રાથમિક શાળાઓમા ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વિધ્યાસહાયક યોજના-ઉપલી વય મર્યાદા બાબત.૧૧-૨૦૧૨-૩૧૪૬૬૮-ક૨૭/૦૮/૨૦૧૨જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના કાભો આપવા બાબત.પીઆરઈ/૧૧૧૧/સીંગલ ફાઈલ/3/ક૨૭/૦૮/૨૦૧૨જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિ/સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત.પીઆરઈ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક


૨૬/૭/૨૦૧૨


પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટી ઉર્દુ તથા મરાઠી માધ્યમની શાળાઓ માટેપીઆરઈ-૧૧૧૦ -૨૨૩ -ક


૧૮/૦૫/૨૦૧૨


જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબતપીઆરઈ/૧૧૧૨/સીંગલ ફાઈલ-૭ /ક૨૬/૦૪/૨૦૧૨જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દૂ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબતપીઆરઈ/૧૧૧૧/સીંગલ ફાઈલ-૩/ક૧૬/૦૫/૨૦૧૨પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબતપીઆરઈ-૧૧-૨૦૧૨ /૩૧૪૭૭૬-ક૨૩/૦૫/૨૦૧૨ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમોપીઆરઈ/૧૧૧૦/૨૨૩/ક૦૩/૦૫/૨૦૧૨જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબતપીઆરઈ/૧૧૧૨/સીંગલ ફાઇલ-૭/ક૨૬/૦૪/૨૦૧૨જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દુ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબતપીઆરઈ/૧૪૧૦/૩૦૪/ક૨૯/૦૨/૨૦૧૨આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ) – સ્થળ પસંદગી બાબત --પીઆરઈ/૧૧૧૧/સીંગલ ફાઇલ-૩ /ક૨૯/૦૨/૨૦૧૨પ્રાથમિક શાળાઓંમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબતજીએચ /એસએચ/૪/પીઆરઇ/૧૨૨૦૧૦/જીઓંઆઇ-૧૦/ક


૧૮/૦૨/૨૦૧૨


NOTIFICATION-RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT,2012પીઆરઈ/૧૧/૨૦૧૨/૫૨૦૩૬/ક
૧૬/૦૨/૨૦૧૨
પ્રાથમિક શિક્ષકમાં ફરજ બજાવતા અને તાલીમી લાયકાત(સ્નાતક/પીટીસી અથવા સ્નાતક/બી.એડ.) ધરાવતા વિધાસહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધોરણ - ૬ થી ૮ ) માં સમાંવવા બાબત.પીઆરઈ/૧૧૧૧/૨૮૩૪/ક૧૮/૦૧/૨૦૧૨પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક (Head Teacher) માટેની અભિયોગ્યતા કસોટીપીઆરઇ-૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક૦૪/૧૧/૨૦૧૧શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (School Management Committee) ની રચના – કર્તવ્યો અને ફરજોમાં ફેરફાર બાબતપીઆરઈ -૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક૦૨-૦૮-૨૦૧૧બાળકો ને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ નો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ ની જોગવાઈઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ ની રચના કરવા બાબતપીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક


૧૪-૦૭-૨૦૧૧

પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક૧૪-૦૭-૨૦૧૧જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.પીઆઇ-૧૧૨૦૧૧-સીંગલફા.ક.-૧૦-ક૧૪-૦૭-૨૦૧૧
ગાંધીનગર શહેર વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ વિદ્યાસહાયકોથી સીધી ભરતીથી ભરવા બાબત.પીઆઇ-૧૧-૨૦૧૧-સીંગલફાઇલ-૭-ક


૧૧-૦૭-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વિધાસહાયક યોજના – ઉપલી વયમર્યાદા બાબતપીઆરઇ-૧૧-૨૦૧૧-૨૩૦૮૪૯-ક૦૯-૦૫-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળાઓને વિલીનીકરણ કરવા નીતિ નક્કી કરવા બાબત.પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક૨૭-૪-૨૦૧૧જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત.પીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક૨૭-૪-૨૦૧૧પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની યોગ્યતા કસોટીપીઆરઈ-૧૧૨૦૧૧-૨૧૮૮૦૫-ક૦૭/૦૪/૨૦૧૧જુન-૨૦૧૧-૧૨ના શૈક્ષણિક વષઁથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરુ કરવા બાબતપીઆરઇ-૧૨૯૫-૨૪૨૫-ક૨૨-૦૩-૨૦૧૧બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ની જોગવાઇઓ મુજબ શાળા કક્ષાએ શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ(School Management Committee)ની રચના કરવા બાબતપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૦૭-૦૩-૨૦૧૧સુધારા ઠરાવ: પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન પ્રાથમિક શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય માટેનો સમય નક્કી કરવા બાબતપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળાઓને કેપીટેશન ફ્રી લેવા પ્રતિબંધ મૂકવા બાબતપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ વખતે કસોટી/તપાસ ઉપર પ્રતિબંધપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧પ્રાથમિક શિક્ષકોને ખાનગી ટ્યૂશન કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગેપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૧-૧૪૯-ક૧૮-૦૨-૨૦૧૧પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને એક જ ધોરણમાં રોકી રાખવા અથવા શાળામાંથી કાઢી મૂકવા ઉપર પ્રતિબંધપીઆરઇ-૧૧૨૦૧૦-સીંગલફાઇલ-૨૧-ક૨૪/૧૨/૨૦૧૦સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત અપર પ્રાથમિક શાળાઓમાં નિમાયેલ વિદ્યા સહાયક/પ્રાથમિક શિક્ષકોના પગારની ચૂકવણીની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબતપીઆરઇ-૧૪૨૦૧૦-૨૪૨૦૭૬-ક૦૩/૦૬/૨૦૧૦પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકના ધોરણો સુધારવા બાબત..પીઆરઇ-૧૧૧૦-સીંગલ ફાઇલ ક્રમાંક-૧૧-ક૨૫-૦૫-૨૦૧૦પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા કેન્‍દ્રીયકૃત પસંદગી સમિતિની રચના તથા કાર્યો બાબત.પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક૧૫-૦૪-૨૦૧૦પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણૂંક કરવા બાબત...પીઆરઇ-૧૧૦૯-યુઓઆર-૨૧-ક


૦૪/૦૯/૨૦૦૯


પ્રાથમિક શિક્ષકો/વિદ્યાસહાયકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૯-૨૩૯૭૬૦-ક૦૧/૦૬/૨૦૦૯વર્ષ-૨૦૦૯-૧૦ માટે વિદ્યાસહાયક વિજ્ઞાનપ્રવાહની ભરતી કરવા ખાસ ઝુંબેશ.પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક૨૮-૦૧-૨૦૦૯પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓપીઆરઇ-૧૧૦૮-૮૧૪-ક૧૫-૦૭-૨૦૦૮વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં રમતવીરોની પસંદગી કરવા માટે પાંચ ટકાની મર્યાદામાં વધારાના ગુણ આપવામાંથી મુકિત આપવા બાબત..પીઆરઇ-૧૧૦૮-૪૨૨-ક૦૬/૦૬/૨૦૦૮વિદ્યાસહાયકની ભરતી પ્રસંગે પાયાના કોમ્‍પ્‍યુટરની DOEACC ધ્‍વારા લેવાતી CCC પરીક્ષા પાસ કરવાની લાયકાતમાંથી મુકિત આપવા બાબત...પીઆરઇ-૧૧૦૮-૫૮૦-ક૧૩-૦૫-૨૦૦૮પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓપીઆરઇ-૧૧૦૭-૧૦૧૯-ક

૧૧/૦૪/૨૦૦૮

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના માટે પસંદગીના ધોરણ નિયત કરવા બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક

૦૧/૦૪/૨૦૦૮

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૧૮-૦૯-૨૦૦૭

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના અન્‍વયે પ્રતિક્ષા યાદીના અમલ બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક

૦૯/૦૨/૨૦૦૭

પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયકોની બદલીની જોગવાઇ બાબત..

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક

૦૮/૦૮/૨૦૦૬

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક

૩૦-૦૬-૨૦૦૫

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૨૦૩-૨૨૧૩-ક

૦૫-૦૩-૨૦૦૫

ગુજરાત કન્‍યા કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...

પીઆરઇ-૧૨૦૨-૮૩૪-ક

૧૪-૦૨-૨૦૦૫

શૈક્ષણિક દસ્‍તાવેજોમાં માતાનું નામ ઉમેરવા બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૦૩-જીઓઆઇ-૭-ક

૦૩/૦૨/૨૦૦૫

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા માટે ધોરણ ૧૨ પાસ બિનતાલીમી વિદ્યાસહાયકની ભરતી અંગેની નીતિ રદ કરવા બાબત...

પીઆરઇ-૧૦૯૬-ઇએમ-૪૪૨-ક

૦૩/૦૯/૨૦૦૪

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયક યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક

૨૯-૦૭-૨૦૦૪

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત...

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૨૨-૦૭-૨૦૦૪

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૦૫/૦૬/૨૦૦૪

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૬૧-ક

૦૪/૦૬/૨૦૦૪

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૧૦૪-૬૨૧-ક

૦૪/૦૫/૨૦૦૪

મહારાષ્‍ટ્ર રાજ્યના ડીએડ અભ્‍યાસ બુનીયાદી અધ્‍યાપન પ્રવિણ પ્રમાણપત્ર સમકક્ષ ગણવા બાબતની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત.

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૧૨/૦૨/૨૦૦૪

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - તાલીમી સ્‍નાતકની ભરતી બાબત...

પીઆરઇ-૧૧૦૩-સીસી-૫૬૩-ક

૦૭/૦૨/૨૦૦૪

એસ.સી.એ.નં. ૧૨૪૦૧, ૧૨૫૬૪, ૧૩૨૫૮ વગેરે એ.ટી.ડી. વિષયના વિદ્યાસહાયકની ૭ ટકા ભરતી કરવા અંગે.

પીઆરઇ-૧૧૯૯-ઇએમ-૧૦૭૩-ક

૨૨-૧૦-૨૦૦૩

વિદ્યાસહાયક યોજના - સ્‍ત્રી વિદ્યાસહાયકોને પ્રસૂતિ રજા.

પીઆરઇ-૧૨૦૩-૨૨૧૩-ક

૧૬-૧૦-૨૦૦૩

ગુજરાત કન્‍યા કેળવણી નિધિની રચના અને બંધારણ...

પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૧૨૩૪-ક

૧૨/૦૫/૨૦૦૩

એક જ જિલ્‍લામાં ફરજ બજાવતા વિદ્યાસહાયકની અરસપરસ તથા પતિ પત્‍નીનું જોડું ભેગું કરવાની બદલી બાબત..

પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૮૦૭(૧)-ક

૦૮/૦૫/૨૦૦૨

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૨૦૧-ઇએમ-૩૩૯-ક

૧૫-૦૩-૨૦૦૨

માધ્‍યમિક ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક અને પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વીમા રક્ષણ આપવા બાબતની વિદ્યાદીપ યોજના...

પીઆરઇ-૧૧૦૧-૧૯૬૬-ક

૨૦-૧૧-૨૦૦૧

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૦૯૬-ઇએમ-૪૪૨-ક

૦૧/૧૦/૨૦૦૧

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - પસંદગીના ધોરણ બાબત..

સુધારા ક્રઃપીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક

૦૭/૦૮/૨૦૦૧

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..

પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-ઇએમ-૪૪૨-ક

૦૧/૦૮/૨૦૦૧

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યાસહાયકની યોજના - ઉપલી વયમર્યાદા બાબત..

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૦૧/૦૮/૨૦૦૦

વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત. તાલીમી સ્‍નાતકની જોગવાઇ રદ કરવા અંગે..

પીઆરઇ-૧૧૨૦૦૦-૮૦૭-ક

૨૭-૦૭-૨૦૦૦

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૨૧-૦૬-૨૦૦૦

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યા સહાયક યોજના પસંદગીના ધોરણ બાબત.

પીટીઆર-૧૧૯૭-સીએમ-૨૯૨૫-ક

૦૮/૦૪/૧૯૯૯

પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અંગેની સૂચનાઓ

પીઆરઇ-૧૩૯૮-સીસી-૨૯૪(૧)-ક

૦૧/૦૯/૧૯૯૮

વિદ્યા સહાયકની યોજના અન્‍વયે સમિતિની રચના બાબત

પીઆરઇ-૧૩૯૮-સીસી-૨૯૪-ક

૩૧-૦૮-૧૯૯૮

વિદ્યાસહાયક યોજના. નામ વડી અદાલતના ચુકાદા અનુસાર ફેરફાર કરવા અંગે..

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-૧૦૨૭(૯૮)-ક

૧૧/૦૬/૧૯૯૮

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ખાલી જગ્‍યાઓ ભરવા વિદ્યા સહાયકની યોજના

પીઆરઇ-૧૧૯૫-૩૬૯૩-૯૭-ક

૦૧/૧૦/૧૯૯૭

પ્રાથમિક શિક્ષકો પાસેથી બિનશૈક્ષણિક કામગીરી નહીં લેવા બાબત...

પીઆરઇ-૧૦૯૬-૩૦૫૦-ક

૩૦-૦૪-૧૯૯૭

રાજ્યમાં પી.ટી.સી. પાસ બેરોજગારોની સમસ્‍યા હલ કરવા બાલગુરૂ યોજના.

પીઆરઇ-૧૩૯૦-ઘા.સ.-૨૦૬-ક

૧૧/૦૭/૧૯૯૪

પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.

પીઆરઇ-૧૩૯૦-ઘા.સ.-૨૦૬-ક

૨૭-૦૪-૧૯૯૪

પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.

પીટીઆર-૧૧૮૭-ઇએમ-૧૦૭૨-ક

૦૯/૦૧/૧૯૯૦

ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલીઓ અને નિમણૂંક બાબત..

પીઆરઇ-૧૩૮૭-૨૯૨૬(૮૯)-ક

૨૨-૧૨-૧૯૮૯

પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.

પીઆરઇ-૧૩૮૯-૧૭૨૮-ક

૧૯-૦૭-૧૯૮૯

પ્રાથમિક શાળાઓના ઉપલા ધોરણમાં વિષય શિક્ષકો મૂકવા બાબત.

પીઆરઇ-૧૨૮૬-૩૨૭૦-ક

૧૪-૧૦-૧૯૮૭

રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.

પીટીઆર-૧૧૮૭-એમએલએ.-૪૭-ક

૧૮-૦૭-૧૯૮૭

ભંગી કોમના પ્રાથમિક શિક્ષક ભાઇ-બહેનોને પોતાના વતન નજીક મૂકવા અંગ..

પીઆરઇ-૧૧૮૦-૩૫૨૭૪-ક

૨૨-૦૯-૧૯૮૦

રાજ્યની શિક્ષણ સમિતિઓ તથા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી-શિક્ષકનું પ્રમાથણ નક્કી કરવા બાબત.
PRE-1108-CC-1011-K

22-4-2010PRE/1110/223/K

15-4-2010

Regarding recruitment of Vidyasahayak in Primary Schools

PRE/1103/GOI7/K3-2-2005Revocation of the policy relating to recruitment of HSC passed untrained candidate as Vidyasahayak to fill up the vacant posts in primary schools

PRE/1096/EM/442/K-13-9-2004Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.

PRE/112000/EM/442/K-229-7-2004Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools.

PRE/1096/4050/K-522-7-2004To fill up the vacant posts in primary schools Recruitment of Trainee Graduate under the Vidyasahayak Scheme.

PRE/1096/3050/K-45-6-2004Appointment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Scheme.

PRE/1104/621/K4-5-2004Revocation (Cancellation) of provisions relating to treating D.Ed of Maharashtra State as equivalent to Primary Teachers Training Certificate.

PRE/1096/3050/K-312-2-2004Recruitment of Trainee Graduates under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in Primary Schools.

PRE/1199/EM/1073/K22-10-2003Vidyasahayak Scheme-Maternity leave to Female Vidyasahayaks

PRE/1096/EM/442/K1-10-2001To fill up the vacant posts in the Primary School Vidyasahayak Scheme.

PRE/112000/EM/442/K-17-8-2001To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme

PRE/112000/EM/442/K1-8-2001To fill up the vacant posts in the primary schools. Fixation of maximum age limit under the Vidyasahayak Scheme

PRE/1096/3050/K-21-8-2000Revocation (Cancellation) of provision relating, to trainee graduate in the appointment terms under the Vidyasahayak Scheme.

PRE/1096/3050/K21-6-2000Terms of Appointment under the Vidyasahayak Scheme to fill up the vacant posts in primary schools

PRE/1398/CC294(1)K01-09-1998Formation of committee for the Vidyasahayak scheme.

PRE/1398/CC294/K31-8-1998Changes to be mode in the Vidyasahayak as per t he order of the High Court.

PRE/1096/3050-1027(98)/K11-6-1998To fill up the vacant posts in primary schools Vidyasahayak Scheme.

PRE/1096/3050/K30-4-1997Balguru Programme to solve the problem of unemployment among the P.T.C. passed candidates of the state.

PRE/112002/3050/MP/24/K

Recruitment of CPEd Candidates as Vidyasahayak to fill up vacant posts in Primary Schools

Branch Ch
પરચ-૧૦૧૪/૫૩/૩૬૩૬/ચ

૦૪/૦૩/૨૦૧૫

રાજ્યની પ્રાથમિક શાળામાં આવેલ જર્જરિત અને ભયજનક મકાનો/વર્ગખંડો તોડી પાડવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત.

ખપસ/૧૦૨૦૧૨/૭૨૭૬૪૬/ચ

૨૩/૦૫/૨૦૧૩

બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ નો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૯ અને તથા બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધિકાર ના નિયમ-૨૦૧૨ માં નબળા અને વંચિત જુથના બાળકોને બિનઅનુદાનિત પ્રાથમિક શાળામાં ૨૫ ટકા પ્રવેશ આપવાની જોગવાઇ કરવા બાબત

નશમ/૧૦૧૩/3/ચ

૦૮/૦૨/૨૦૧૩

રાજ્યની પ્રાથમિક શિક્ષણનો વહીવટ સંભાળતી અધિક્રુત નગરપાલિકા હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના પગાર ભથ્થાની ગ્રાન્ટના પ્રવતૅમાન ધોરણોમાં સુધારો કરી ૧૦૦% ગ્રાન્ટ આપવા બાબત.

ખપશ/૧૦૧૧/૧૩૧/ચ

20-09-2011

બિન અનુદાનીત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત

ખપશ/૧૦૧૦/૩૧૩/ચ

૦૩-૦૫-૨૦૧૦

રાજ્યની ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ-૮ શરુ કરવા અંગે

Branch N
જેએસબી૧૨-૨૦૧૪-૭૦૧૬૪૯-ન

૨૬/૦૩/૨૦૧૫

ખાનગી સંસ્થાઓના ઈ-કન્ટેન્ટના સાહિત્યને મંજૂરી આપવા અંગેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત.

જેએસબી૧૨-૨૦૧૪-૭૦૧૬૪૯-ન૧૨/૧૧/૨૦૧૪ખાનગી સંસ્થાઓના ઈ-કન્ટેન્ટના સાહિત્યને મંજુરી આપવા અંગેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત.

ટીસીએમ-૧૪/૨૦૧૪/૨૮૦૭૮૨/ન૩૦/૦૬/૨૦૧૪રાજ્યની સરકારી તથા ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ સંસ્થાઓના શૈક્ષણિક/બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ફાજલ જાહેર કરવા અંગે.

ટીસીએમ/૧૪૧૩/૫૭૯/ન૧૭/૦૬/૨૦૧૪ચાલુ નોકરી દરમિયાન અવસાન પામતા બિનસરકારી (ગ્રાન્ટેડ) અધ્યાપન / બાલ અધ્યાપન મંદિરના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના આશ્રિત કુંટુબને ઉચ્ચક નાણાંકીય સહાય ચૂકવવા બાબત.

TCM/1407/2222/N7-1-2008Offering full pay scale while recruiting the principals of non-government schools.

TCM/1407/1980/N1-11-2007Granting minority status certificate to P.T.C. colleges.

TCM/1401/1213/N17-5-2006Deciding the hostel fees of the Self-financed PTC CP Ed., DPEd colleges of the state.

TCM/1402/2143/N5-6-2003Admission of PTC candidate on the seat reserved for Dang is at the District Institute of Education & Training Vadhai, Dangs District.

TCM/1402/1516/N7-3-2003Reduction of marks while granting admission in PTC Colleges.

PPS/102000/1863/N4-12-2000To reserve seats for widows and grant them extension in the maximum age limit for admission to Pre. PTC.

PPS/1098/2024/N14-7-2000To improve the pay of employees in the non-government pre-primary scheme.

PRCH/1296/359/N16-6-2000To reconstitute the Jawaharlal Nehru Memorial Committee.

TCM/14200/1402/N16-6-2000Introduction of Computer Education in PTC Colleges.

JSB/12200/798/N8-6-2000Formation of State Level Advisory Committee for the District centre for English

JCB/1220/91/N24-5-2000Establishment of centre for development of educational software.

PHE/142000/568/N15-3-2000Sanctioning the new syllabus of Second year C.P.Ed Course.

PPS/1485/701(91)N1-4-1991Revision of Pay scales and granting employment protection to employees of non-government pre-primary schools.

BEN/1090/2218/N8-10-1990Formation of Gujarat Elementary Education Board.

RSB/1090/458/N31-3-1990To declare the Director, Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) as the head of the Department.

ETV/1207/146/N-To exclude the post of Junior Lecturer in the District Institute of Education and Training from the finance departments resolution dated 16-2-2006

Branch R
મભય/૧૦૨૦૧૩/૪૩/૨૦૬/૦૬/૨૦૧૩મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં બચત જથ્થામાંથી સુખડી આપવાની યોજનાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત

No comments: