પૃષ્ઠો

Full courses: Full course include video Lecture, online material and Test & Solution. You can prepare with the help of mobile, PC or Laptop. All the full courses are designed and made by experts. TET-1: CLICK HERE TET-2 (Part-1): CLICK HERE TET-2 (Language): CLICK HERE TET-2 (math/science): CLICK HERE TET-2 (Social Science): CLICK HERE GPSC: CLICK HERE TALATI: CLICK HERE Conductor: CLICK HERE SBI clerk/PO: CLICK HERE IBPS clerk: CLICK HERE IBPS PO: CLICK HERE SSC (Staff Selection Commission): CLICK HERE CCC: CLICK HERE PSI: CLICK HERE Constable: CLICK HERE Daily Test Courses: HTAT (Primary): CLICK HERE HTAT (Secondary): CLICK HERE TAT: CLICK HERE UPSC : CLICK HERE IBPS : CLICK HERE GPSC : CLICK HERE Gujcet : CLICK HERE JEE : CLICK HERE

:~>દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે. એક કામ કરનારા અને બીજા જશ લેનારા..-ડ્વાઇટ મોરો :~>ગઇ કાલ કૅન્સલ થયેલો ચેક છે, આવતીકાલ પ્રૉમિસરી નોટ છે, આજ એ રોકડ છે. એને શાણપણથી વાપરો..-કે.લિયોન્સ :~>પ્રશ્નોનો ઉકેલ એ જિંદગી નથી પણ વાસ્તવિકતાનો અનુભવ એ જિંદગી છે..-સોરેન કિર્કગાર્ડ :~>જ્યારે કેક કરતાં મીણબત્તીનો ખર્ચો વધારે આવે ત્યારે સમજવું કે વૃધ્ધ થતાં જાવ છો..-એડગર શોફ :~>એક માણસ સ્મિત અને સ્મિત અને સ્મિત આપ્યા જ કરે છતાંય એ ખલનાયક હોઇ શકે છે..-શેક્સપિયર :~>ઇશ્વરમાં માનવું અશક્ય છે-અને ન માનવું એ વિચિત્ર છે..-વૉલ્તેર :~>આપણને ત્રણ પ્રકારના મિત્રો હોય છે : આપણને પ્રેમ કરનારા, આપણા તરફ ઉદેસીન રહેનારા અને આપણને ધિક્કારનારા..-શેમફોર્ટ :~>જીવનને ગદ્ય તરીકે નહીં, પણ કાવ્ય તરીકે જોવું જોઇએ..-રજનીશ :~>જીવનને બદલવાની જરૂર નથી, જરૂર છે કેવળ આપણો અભિગમ બદલવાની..-સ્વામી રામ :~>માનવી તું સ્મિત અને આંસુ વચ્ચેનું લોલક !..-બાયરન :~>ચુંબન એ કાનને બદલે હોઠને કહેવાયેલું રહસ્ય છે..-એડમન્ડ રોસ્ટેન્ડ :~>ભવિષ્ય એ દર્પણ છે - એમાં કોઇ કાચ હોતો નથી..-ઝેવિયર ફોર્નેર્ટ :~>પૈસો એ આબેહૂબ 'સેક્સ' જેવો છે : ન હોય ત્યારે એનો જ વિચાર કરીએ છીએ અને હોય છે ત્યારે બીજા કશાકનો..-જેમ્સ બાલ્ડવિન :~>શ્રીમંત હોવું ને અભિમાની ન હોવું એ સહેલું છે, ગરીબ હોવું ને બડબડાટ વિના રહેવું મુશ્કેલ છે..-કૉન્ફ્યૂશિયસ :~>માણસજાત ધર્મને માટે ઝૂઝશે, ઝઝૂમશે, લડશે, લખશે, મરશે, કંઇ પણ કરશે પણ એને માટે જીવશે નહીં..-ચાર્લ્સ કોલ્ટન :~>માણસને સંગાથ જોઇએ છે, પછી ભલેને એ એક બળતી મીણબત્તી હોય !..-લિસ્ટનબર્ગ :~>એક નાનકડા ફૂલનું સર્જન કરવું એ યુગોનો પરિશ્રમ..-બ્લેઇક :~>માણસે આપણને નાગરિક બનાવ્યા, એ પહેલાં મહાન પ્રકૃતિએ આપણને માણસ બનાવ્યા હતા..-જેમ્સ રસેલ લોવેલ :~>આપણે - સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે પ્રથમ પ્રશ્ન ભણવાનો નથી પણ ભણેલું ભૂલવાનો છે..-ગ્લોરિયા સ્ટેઇનામ :~>એક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવો એનો અર્થ એટલો જ કે એ વ્યક્તિ સાથે વૃદ્ધ થવા માટે સંમત થવું..-આલ્બેર કામૂ :~>બાળકોને વસ્તુઓ નહીં વહાલ જોઇએ છે..-એચ.જૅનસનબ્રાઉન :~>જેને પેદા કરતાં આવડે એને જ ખરચતાં આવડે છે..-સ્વામી આનંદ :~>મારી જ પાસે છે, મારી જ નિયતિની ચાવી..-ઇલેની મૅ સવેલ :~>રાજા હોય કે રંક હોય - સૌથી નસીબદાર માણસ એ છે કે જેને પોતાનું કલ્યાણમય ઘર હોય..-ગ્યૂઇથે :~>સતત રજા ભોગવવી એ નરક માટેની સારી અને ખપ આવે એવી વ્યાખ્યા છે..-બર્નાર્ડ શૉ :~>મારો દીકરો ત્યાં સુધી જ દીકરો છે જ્યાં સુધી એની પત્ની નથી આવી, પણ મારી દીકરી એ આખી જિંદગી મારી દીકરી જ છે..-થોમસ પુલર :~>ખુશામત કરવી સહેલી છે, પ્રશંસા કરવી મુશ્કેલ છે..-જ્યાં રિયટેર :~>જીવન અનુભવોની પરંપરા છે..-હેન્રી ફોર્ડ :~>જે માણસમાં પોતામાં સંગીત ન હોય કે જેના પર સંગીતનો પ્રભાવ ન હોય એ માણસનો ભરોસો કદીયે કરતા નહીં..-શેક્સપિયર :~>જે ભીતરથી ખૂબ ઉદાસ હોય છે એ જ ખૂબ હસે છે..-જ્યાં રિયર :~>પ્રત્યેક માણસે કમસે કમ પોતાનો એક દિવસ તો પોતા માટે ચોરી લેવો જોઇએ..-માયા એન્જેલુ :~>ઘૂંટણિયે પડીને જીવવા કરતા આપણા પગ પર ઊભા રહીને મરવું વધારે બહેતર છે..-રૂઝવેલ્ટ :~>જે મનુષ્યો ઓછું વિચારે છે, તેઓ ઘણું બોલે છે, પણ જેઓ બરાબર વિચારે છે તેઓ ઓછું બોલે છે..-મોન્તેસ્ક :~>જે દોષો આપણે બીજામાં જોઇએ છીએ એ આપણામાં નથી એ જોવું જોઇએ..-મીનેન્ડર :~>જીવવામાં જ જિંદગી છે. એને હંમેશા ચોળીને ચૂંથ્યા કરવામાં નહીં. :~>લગ્ન પહેલાં મારી પાસે બાળઉછેર વિશે છ નિયમો હતા, હવે મારી પાસે છ બાળકો છે અને એક પણ નિયમ નથી..-જોન વિલ્મોટ :~>ગરીબને મદદ કરવાનો ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે આપણે ગરીબ ન રહેવું..-લેઇંગ હેન્કોક :~>પ્રાર્થના ઇશ્વરને બદલતી નથી, પણ જે પ્રાર્થે છે એ માણસને બદલે છે..-સોરેન કિર્કેગાર્ડ :~>હે પ્રભુ ! હું જીવું ત્યાં સુધી મને કામ આપ અને મારું કાર્ય પૂરુ થાય ત્યાં સુધી જીવન..-વિનિફ્રેડ હૉલ્ટબી

26 September 2015

📚Important Numerical Questions for Competitive Exams....📚

1⃣ If a - b = 3 and a2 + b2 = 29, find the value of ab.
📌Ans. :- 10

2⃣ The product of two numbers is 120 and the sum of their squares is 289. The sum of the number is:
📌Ans. :- 23

3⃣ In how many different ways can the letters of the word 'DETAIL' be arranged in such a way that the vowels occupy only the odd positions?
📌Ans. :- 36

4⃣ 617 + 6.017 + 0.617 + 6.0017 = ?
📌Ans. :-  629.6357

5⃣ The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is one year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team?
📌Ans. :- 23 years

6⃣ (256)0.16 x (256)0.09 = ?
📌Ans. :- 4

7⃣ 10 women can complete a work in 7 days and 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work?
📌Ans. :- 7

8⃣ A jogger running at 9 kmph alongside a railway track in 240 metres ahead of the engine of a 120 metres long train running at 45 kmph in the same direction. In how much time will the train pass the jogger?
📌Ans. :- 36 sec

📝Kachhua.com can help you to prepare well in competitive exam by providing online material , video lectures and regular online tests(provided with Auto result and Daily solution).....

📖Click on this link for preparation of Talati,IBPS,GPSC,SSC,Maths and GK with kachhua...

🎯Maths : http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=75&ref=2171&data=post
🎯Talati : http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=36&ref=2171&data=post
🎯IBPS : http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=54&ref=2171&data=wa
🎯GPSC : http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=45&ref=2171&data=post
🎯SSC (10+2): http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=56&ref=2171&data=wa
🎯GK : http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=38&ref=2171&data=wa

23 September 2015

GTU CCC EXAM HALL TICKET 7 PAHSE ROUND- 2 AVAILABLE NOW


CCC EXAM HALL TICKET IS ISSUED WHOSE PROMOTION (or) HIGHER SCALE (or) CONFIRMATION OF APPOINTMENT IS PENDING ON OR BEFORE 30-06-2010

CCC GTU 7th Phase Hall Ticket Download Click Here
http://14.139.122.72/ccc_ht/ 

20 September 2015

भारत के प्रधानमंत्री

भारत के प्रधानमंत्रीकेनाम         ~>    कार्यकाल

जवाहरलाल नेहरू (1889 - 1964) ~> अगस्त 15, 1947 - मई 27, 1964

गुलजारी लाल नंदा (1898 - 1997) (कार्यवाहक) ~> मई 27, 1964 - जून 9, 1964

लाल बहादुर शास्‍त्री (1904 - 1966) ~> जून 09, 1964 - जनवरी 11, 1966

गुलजारी लाल नंदा (1898 - 1997) (कार्यवाहक) ~> जनवरी 11, 1966 - जनवरी 24, 1966

इंदिरा गांधी (1917 - 1984) ~> जनवरी 24, 1966 - मार्च 24, 1977

मोरारजी देसाई (1896 - 1995) ~> मार्च 24, 1977 - जुलाई 28, 1979

चरण सिंह (1902 - 1987) ~> जुलाई 28, 1979 - जनवरी14 , 1980

इंदिरा गांधी (1917 - 1984) ~> जनवरी 14, 1980 - अक्टूबर 31 , 1984

राजीव गांधी (1944 - 1991) ~> अक्टूबर 31, 1984 - दिसंबर 01, 1989

विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931 - 2008) ~> दिसंबर 02, 1989 - नवंबर 10, 1990

चंद्रशेखर (1927 - 2007) ~> नवंबर 10, 1990 - जून 21, 1991

पी. वी. नरसिम्हा राव (1921 - 2004) ~> जून 21, 1991 - मई 16, 1996

अटल बिहारी वाजपेयी (1926) ~> मई 16, 1996 - जून 01, 1996

एच. डी. देवेगौड़ा (1933) ~> जून 01, 1996 - अप्रैल 21, 1997

इंद्रकुमार गुजराल (1933 - 2012) ~> अप्रैल 21, 1997 - मार्च 18, 1998

अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म - 1926) ~> मार्च 19, 1998 - अक्टूबर 13, 1999

अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म - 1926) ~> अक्टूबर 13, 1999 - मई 22, 2004

डॉ. मनमोहन सिंह (जन्म - 1932) ~> मई 22, 2004 - मई 26, 2014

नरेन्द्र मोदी (जन्म - 1950) ~> मई 26, 2014 - वर्तमान तक

भारत के राष्ट्रपति


भारत के राष्ट्रपति

नाम कार्यकाल

डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884 - 1963) ~> जनवरी 26, 1950 - मई 13, 1962

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888 - 1975) ~> मई 13, 1962 - मई 13, 1967

डॉ. जाकिर हुसैन (1897 - 1969) ~> मई 13, 1967 - मई 03, 1969

वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980)(कार्यवाहक) ~> मई 03, 1969 - जुलाई 20, 1969

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905 - 1992)(कार्यवाहक) ~> जुलाई 20, 1969 - अगस्त 24, 1969

वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980) ~> अगस्त 24, 1969 - अगस्त 24, 1974

फखरुद्दीन अली अहमद (1905 - 1977) ~> अगस्त 24, 1974 - फरवरी 11, 1977

बी.डी. जत्ती (1913 - 2002)(कार्यवाहक) ~> फरवरी 11, 1977 - जुलाई 25, 1977

नीलम संजीव रेड्डी (1913 - 1996) ~> जुलाई 25, 1977 - जुलाई 25, 1982

ज्ञानी जैल सिंह (1916 - 1994) ~> जुलाई 25, 1982 - जुलाई 25, 1987

आर. वेंकटरमण (1910 - 2009) ~> जुलाई 25, 1987 - जुलाई 25, 1992

डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918 - 1999) ~> जुलाई 25, 1992 - जुलाई 25, 1997

के. आर. नारायणन (1920 - 2005) ~> जुलाई 25, 1997 - जुलाई 25, 2002

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931-2015) ~> जुलाई 25, 2002 - जुलाई 25, 2007

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म - 1934) ~> जुलाई 25, 2007 - जुलाई 25, 2012

श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म - 1935) ~> जुलाई 25, 2012 से अब तक

17 September 2015

Keep Update yourself with current affairs

Keep Update yourself with current affairs

1. Recently, Tropical Storm Etau caused extensive and destructive floods in which of the following countries?
[A]Australia [B]Japan [C]China [D]Sri Lanka 

[B]Japan

2. Which among the following is the correct full form of AMRUT?
[A]Atal Mission for Renovation and Urban Technology
[B]Atal Mission for Road and Urban Transport
[C]Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
[D]None of them 

[C] Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

3. From which of the following months, generally the sowing of Kharif crops takes place in India?
[A]March [B]June [C]September [D]November 

[B]June

4. To empower women, the "Women-20 (W20)" group has been launched by G20. Who is the newly appointed president of the W20 group?
[A]Lakshmi Puri [B]Christine Lagarde [C]Angel Gurria [D]Gulden Turktan

[D]Gulden Turktan

5. Which state government of India has rechristened its e-governance architecture as "e-Pragati"?
[A]Himachal Pradesh [B]Madhya Pradesh [C]Uttar Pradesh [D]Andhra Pradesh

 [D]Andhra Pradesh

6. To maintain availability and control the price, the Government of India has banned export of all pulses except __?
[A]Tur (pigeon pea) [B]Kabuli Chana (chick pea) [C]Urad (black gram) [D]Moong (green pea)

[B]Kabuli Chana (chick pea)

7. Recently, Forwards Markets Commission (FMC) has been merged with which of the following bodies?
[A]SEBI [B]RBI [C]IrDA [D]NCDEX 

[A]SEBI

8. Which among the following states is not among the states affected by Left Wing Extremism (LWE) in India?
[A]Rajasthan [B]Maharashtra [C]Odisha [D]Bihar

[A]Rajasthan

9. Which among the following is India's highest foreign exchange earner sector?
[A]Engineering Exports [B] Jewelry Export [C]Petroleum Products Export [D]Tourism

[A]Engineering Exports

10. The government of India's new initiative "Kala Utsav" promotes the arts by __?
[A]Providing folk art performers a platform to showcase their talent [B]Providing financial support to tribal art performers
[C]Providing scholarship to art students
[D]Nurturing and showcasing the artistic talent of school students

[D]Nurturing and showcasing the artistic talent of school students

Kachhua.com provides Free Current affairs Course...So Get it Now...

Do you want to update with current affairs.??.The best option is  Kachhua.com..

Kachhua.com can help you to prepare well in competitive exam by providing online material , video lectures and regular online tests(provided with Auto result and Daily solution)...
For do preparation online with kachhua, click on the below links...
Current Affairs :
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=81&ref=2171&data=post
GK
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=38&ref=2171&data=post
Click the below link For other competitive exams like CCC, SSC, HTAT, GPSC, UPSC, TET, TAT etc. :
http://kachhua.com/marketyard/MarketItems/view?id=43&ref=2171&data=post

पेनड्राइव को बना सकते हैं रेम.

पेनड्राइव को बना सकते हैं रेम. आज मैं आपके लिए एक
ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसको जानकर
आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये एक
ऐसी जानकारी है जिसका नॉलेज बहुतही कम
लोगों कोहोता है। क्या आपको पता है कि जनरल उपयोग में
आने वाले Pendrive को कम्प्यूटर में RAM (flash drive) की तरह
उपयोग में लिया जा सकता है। ये
तो आपको पता ही होगा कि कम्प्यूटर की स्पीड सबसे
ज्यादाउसमें लगाई जाने वाली RAM की क्षमता पर निर्भर
करती है यदि हमारे कम्प्यूटर में RAM की साइज बहुत ही कम है
तोहमारा कम्प्यूटर धीरे चलेगा। ऐसी स्थिति में यदि हम
एक्स्ट्रा RAM खरीदेंगे तो कम से कम 1000 से1500 रूपयेतक
खर्च हो जाएंगे लकिन अगर आप अपने Pendrive को RAM
बनाना जानते हो तो आपका ये काम बहुत आसान
हो जाएगा।आओ जानते है कि कैसे बनाया जाता है पेनड्राइव
को रेम1. सबसे पहले अपने Computer के USBपोर्ट में अपनी pen
drive लगाइये ! (पेनड्राइव कम से कम 2
जीबी का होतो अच्छा रहेगा)2. अब MyComputer के आइकन
पर जाकरRight click कीजिये। और Properties विकल्प पर
क्लिक कीजिये।3. एक विण्डो ओपन होगी इसमें Advanced
System Settings पर क्लिक करें। (यदि आप विण्डोज xp यूज
करते हैं तो Advanced tab पर क्लिककरनाहोगा)4. अब
Advance Tab पर क्लिक कर Settings बटन पर क्लिक कीजिये।
5. Performance Option विण्डो खुलेगी जिसमेंAdvanced tab
पर क्लिक कीजिये। और Virtual memory केअन्दर दिये गए
Change बटन पर क्लिक कीजिये।6. तब एक
विण्डो खुलेगी जिसमें Automatically manage paging file
size for all drives पर टिक (चैकमार्क) अगरलग रहा हो तो इसे
हटा दीजिये। अब अपनी pendrive को दी गयी लिस्ट मेंसे
सलैक्ट कीजिये। (जैसे कि मैंने अपनी पैनड्राइव को चुना है) अब
custom size पर क्लिक कीजियेऔर वैल्यू दीजिए
जो कि आपकी pendrive के खाली स्पेस के अनुसार दे सकते
हो।अब सैट बटन पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करें।
आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें ओके पर क्लिक करें।अब
एक मैसेज और प्रस्तुत होगा जिसमें RestartNow बटन पर क्लिक
करें।।।अब आपका कम्प्यूटर जब पुन: चालू
होगा तो आपका पेनड्राइव रेम की तरह काम करेगा और
सिस्टम की स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा।
Note -ध्यान रहे कम्प्यूटर जब रिस्टार्ट
हो रहा हो तो पेनड्राइव कम्प्यूटर में लगा हुआ होना जरूरी है।

08 September 2015

💥💥BREKING NEWS :- TET 2 RESULT DECLARED.

💥💥BREKING NEWS :- TET 2 RESULT DECLARED.
--》 CLICK HERE & VIEW YOUR RESULT.
http://result.sebgujarat.com

03 September 2015

💥 BREAKING NEWS: GTU CCC 7th Phase Hall Ticket DOWNLOAD Available NOW

CCC EXAM HALL TICKET IS ISSUED WHOSE PROMOTION (or) HIGHER SCALE (or) CONFIRMATION OF APPOINTMENT IS PENDING ON OR BEFORE 31-12-2004

CCC GTU 7th Phase Hall Ticket Download Click Here
http://14.139.122.72/ccc_ht/ 

02 September 2015

GTU CCC Form Status Phase 7 will be available Now at official site

GTU CCC Phase-7 Application Form Status Available Now.  Enter Application number and Get Status of form.

=> Check your GTU CCC Form Status Phase 7 Click Here http://ccc.gtu.ac.in/formstatus.aspx